Ögon uppgift 2

Övningen är skapad 2017-11-07 av sanne. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kantus ögonvrå
 • epikantus medfött hudveck (mongol)
 • epifora tårflöde
 • tonometer mäter ögats tryck
 • skiaskopi mätmetod av ögats brytkraft
 • amblyopi svagsynthet
 • hemianopsi halvsidigt synbortfall
 • korioidea åderhinna
 • exkavation urholkning
 • erosion ytligt sår
 • evertering ut- och invändning av ögonlock
 • ektopi felaktigt läge
 • kemos svullnad i ögats bindhinna
 • dioptri enhet/mått för linsens brytning
 • emmetropi normalsynt
 • irishyperemi ökad blodmängd i iris
 • dakry ögontår
 • dakryoadenit tårkörtelinflammation
 • dakryocystis tårsäcksinflammation
 • cysta blåsa/säck
 • glandula körtel
 • glandula lacrimalis tårkörtel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ogon-uppgift-2.7765988.html

Dela