"-지만" och "-고"

Övningen är skapad 2013-10-06 av DoubleM. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • (Jag äter ris men Hanna äter bröd) 나는 밥을 먹 지만 한나는 빵을 먹어요
  • (Jag studerar koreanska men Michael studerar japanska) 나는 한국어를 공부하 지만 마이클 씨는 일본어를 공부해요
  • (Jag ser på en film och Erik går till en marknad) 나는 영화를 보 에릭 씨는 시장에 가요
  • (Äpplen är billiga men vindruvor är dyra) 사과는 싸 지만 포도는 비싸요
  • (Bulgogi är gott men dyrt) 불고기는 맛있 지만 비싸요
  • (Jag tränar och Kim går till ett sjukhus) 나는 운동을 하 김은 병원에 가요
  • (Jag lyssnar, men det gör inte min lillebror) 나는 듣 지만 내 남동생은 안 들어요

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/och.2456592.html

Dela