Obama takes aim at Trump and op-ed fallout continu

Övningen är skapad 2018-09-17 av livlindblad. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • division delning, uppdelning, indelning
 • resentment förtrytelse (vrede och upprördhet)
 • predecessor företrädare
 • midterm election val som inträffar halvvägs genom presidentens mandatperiod
 • scathing skarp, dräpande, bitande
 • op-ed debattartikel, debattsida
 • pollute förorena, besudla
 • accountability det att hållas ansvarig för sina beslut och handlingar
 • investigation undersökning, utredning
 • impeachment riksrättdåtal
 • ramp up öka
 • affection tillgivenhet, kärlek
 • approval ratings gillandes siffror
 • initially i början
 • impact följder
 • attached to knuten till
 • parlour game sällskapsspel
 • fallout biverkningar, sidoeffekter
 • sleuth out snoka reda på
 • essentially väsentligen
 • prompt driva, förmå, tvinga, mana
 • the first amendment första tillägget i den am. konstitutionen vilket stadgar yttrande-, religions- och mötesfrihet
 • erratic oberäknelig, nyckfull
 • rally (mass)möte
 • embedded inbäddad
 • subvert underminera
 • root out leta upp och göra sig av med
 • crucial avgörande
 • distinction skillnad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/obama-takes-aim-at-trump-and-op-ed-fallout-continu.8441099.html

Dela