Nyckelord (motsats, sammanbindande osv.)

Övningen är skapad 2019-08-20 av josefinericson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jämväl tillika
 • befryndad likartad
 • desslikes likaså
 • slik dylik
 • alldenstund eftersom
 • oaktat oberoende av
 • oansett fastän
 • förty därför
 • ehuru fastän
 • ity att därför att
 • enär emedan
 • likvisst likväl
 • änskönt fastän
 • ergo följaktligen
 • medelst genom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nyckelord-motsats-sammanbindande-osv.9112418.html

Dela