NVB: Voorwoord

Övningen är skapad 2018-11-05 av erlandson1. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • volledig complete
 • geheel whole, entirety
 • herzien revise, rework
 • samenleving society
 • aandacht attention
 • besteed paid, spent
 • toegankelijkheid accessibility
 • bovendien besides, furthermore
 • overvloedig abundant, överflödig
 • voorzien provide
 • aan de orde komen to come up, to come up for discussion
 • inburgeren naturalise
 • tot to
 • vertaling translation
 • voorwaarde condition, constraint
 • aangeboden offered
 • geoefend accomplished
 • opzet design, layout
 • gelijk alike, equal
 • gebleven remained
 • blijven remain
 • aangevuld filled up
 • opdracht mission, errand
 • tot dan toe as yet, till och med, tillochmed
 • immers indeed
 • inmiddels meanwhile
 • toetsen to test, test
 • hierbij herewith
 • beschikbaar available
 • alsook together with, as well as
 • bespreking debate
 • verwijzen refer, relegate
 • algemeen general, common
 • verleden past, history
 • waardering appreciation
 • bijzonder particular, special
 • eenzelfde the same, same
 • onthaal acceptance, erkännande
 • aanbevolen recommended
 • laars boot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nvb-voorwoord.8636614.html

Dela