Nummers 1

Övningen är skapad 2019-05-23 av Julianskolan. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en um
 • två dois
 • tre tres
 • fyra quatro
 • fem cinco
 • sex seis
 • sju sete
 • åtta oito
 • nio nove
 • tio dez
 • elva onze
 • tolv doze
 • tretton treze
 • fjorton catorze
 • femton quinze
 • sexton dezesseis
 • sjutton dezessete
 • arton dezoito
 • nitton dezenove
 • tjugo vinte
 • tjugoett vinte e um
 • trettio trinta
 • fyrtio quarenta
 • femtio cinquenta
 • sextio sessenta
 • sjuttio setenta
 • åttio oitenta
 • nittio noventa
 • ett hundra cem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nummers-1.9090493.html

Dela