Nummer

Övningen är skapad 2018-11-18 av Blahast. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Uno Ett
 • Dos Två
 • Tres Tre
 • Cuatro Fyra
 • Cinco Fem
 • Seis Sex
 • Siete Sju
 • Ocho Åtta
 • Nueve Nio
 • Diez Tio
 • Once Elva
 • Doce Tolv
 • Trece Tretton
 • Catorce Fjorton
 • Qince Femton
 • Viente Tjugo
 • Treinta Trettio
 • Cuarenta Fyrtio
 • Cincuenta Femtio
 • Sesenta Sextio
 • Setenta Sjuttio
 • Ochenta Åttio
 • Noventa Nittio
 • Cien Hundra
 • Mil Ett tusen
 • Millón Miljon
 • Doscientos Tvåhundra
 • Trescientos Trehundra
 • Cuatrocientos Fyrahundra
 • Quinientos Femhundra
 • Seiscientos Sexhundra
 • Setecientos Sjuhundra
 • Ochocientos Åttahundra
 • Novecientos Niohundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nummer.8608731.html

Dela