Nummer, tal

Övningen är skapad 2013-08-13 av Zophia. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 0 НУЛА, Nula
 • 1, neutral ЕДНО, Ed-no
 • 1, feminin ЕДНА, Ed-na
 • 1, maskulin ЕДИН, E-din (maskulin)
 • 2, feminin ДВЕ, Dve
 • 2, maskulin ДВА, Dva
 • 3 ТРИ, Tri
 • 4 ЧЕТИРИ, Che-ti-ri
 • 5 РЕТ, Pet
 • 6 ШЕСТ, Shest
 • 7 СЕДЕМ, Se-dem
 • 8 ОСЕМ, O-sem
 • 9 ДЕВЕТ, De-vet
 • 10 ДЕСЕТ, De-set
 • 11 ЕДИНАЙСЕТ, Edinayset
 • 12 ДВАНАЙСЕТ, Dvanayset
 • 13 ТРИНАЙСЕТ, Trinayset
 • 14 ЧЕТИРИНАЙСЕТ, Chetirinajset
 • 15 ПЕТННАЙСЕТ, Petnajset
 • 16 ШЕСТНАЙСЕТ, Shesnayset
 • 17 СЕДЕМНАЙСЕТ, Sedemnajset
 • 18 ОСЕМНАЙСЕТ, Ochemnajset
 • 19 ДЕВЕТНАЙСЕТ, Devetnajset
 • 20 ДВАЙСЕТ, Dvay-set
 • 21 ДВАЙСЕТ И ЕДНО, Dvay-set i edno
 • 22 ДВАЙСЕТ Н ДВЕ, Dvay-set i dve
 • 23 ДВАЙСЕТ И ТРИ, Dva-set i tri
 • 30 ТРИЙСЕТ, Triy-set
 • 40 ЧЕТИРИЙСЕТ, Che-ti-riy-set
 • 50 ПЕТДЕСЕТ, Pet-de-set
 • 60 ШЕСТДЕСЕТ, Shest-de-set
 • 70 СЕДЕМДЕСЕТ, Se-dem-de-set
 • 80 ОСЕМДЕСЕТ, O-sem-de-set
 • 90 ДЕВЕТДЕСЕТ, De-vet-de-set
 • 100 СТО, Sto

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nummer-tal.2881872.html

Dela