nummer och siffror

Övningen är skapad 2017-04-28 av sveturkaiwin. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nummer numara
 • noll sıfır
 • ett bir
 • två iki
 • tre üç
 • fyra dört
 • fem beş
 • sex altı
 • sju yedi
 • åtta sekiz
 • nio dokuz
 • tio on
 • räkna saymak
 • elva on bir
 • tolv on iki
 • tretton on üç
 • fjorton on dört
 • femton on beş
 • sexton on altı
 • sjutton on yedi
 • atron on sekiz
 • nitton on dokuz
 • tjugo yirmi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nummer-och-siffror.7299385.html

Dela