Annonser


Nouvelle Chouette, chapitre 2

Övningen är skapad 2013-11-05 av Carole67. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • un collège högstadiet
 • un microstage en kort praktik
 • une entreprise ett företag
 • la classe! vad häftigt!
 • ca m'étonnerait det skulle förvåna mig
 • s'amuser roa sig, ha roligt
 • passionnant spännande
 • apprendre lära sig
 • plein de trucs massor med grejer
 • un truc en grej
 • avoir de la chance ha tur
 • j'aurais dû choisir jag borde ha valt
 • la vache kossan, jäklar!
 • avoir mal ha ont
 • partout överallt
 • devenu blivit
 • pro proffs
 • un collier ett halsband
 • un trombone ett gem
 • une expérience en erfarenhet
 • le monde du travail arbetslivet
 • parlez pour vous! tala för er själva!
 • bosser jobba
 • un ébéniste en möbelsnickare
 • génial! toppen!
 • un tas de massor med
 • j'ai appris jag har lärt mig
 • chaque varje
 • un outil ett verktyg
 • un exposé ett föredrag
 • c'est au tour de Victor det är Viktors tur
 • avoir hate de ha bråttom att
 • toucher röra
 • lacher släppa
 • laisser lämna
 • dégage stick!
 • avoir lieu äga rum
 • souvent ofta
 • parfois ibland
 • Paques Påsk
 • meme si även om
 • fréquent vanlig
 • obligatoire obligatorisk
 • ils doivent de bör, de måste
 • plutot hellre
 • préparer förbereda
 • un questionnaire en frågeförmulär
 • une aide hjälp
 • le conseiller d orientation syo konsulenten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nouvelle-chouette-chapitre-2.3206336.html

Dela