Nouns, singular to plural

Övningen är skapad 2019-10-22 av nolschool. Antal frågor: 13.




Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • boat boats
 • house houses
 • cat cats
 • river rivers
 • bus buses
 • wish wishes
 • pitch pitches
 • box boxes
 • penny pennies
 • spy spies
 • baby babies
 • city cities
 • daisy daisies

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nouns-singular-to-plural.9395205.html

Dela