Annonser


Not guilty engelska

Övningen är skapad 2017-08-31 av Tildasamuelsson01. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • med våld forcibly
 • baksida rear
 • fordon vehicle
 • som om as if
 • några a few
 • påstå claim
 • fruktan dread
 • verka seem
 • vrist ankle
 • under during
 • lektionstimme period
 • bära wear
 • ämne matter
 • few
 • på platsen on the premises
 • folktom deserted
 • otålig impatient
 • genast immediately
 • ladda ner download
 • hota threaten
 • förneka deny
 • avsky disgust
 • misstro incredulity
 • stryka stroke
 • värka ache
 • rektor principal
 • rynka på pannan frown
 • närvarande present
 • anklagelse accusation
 • källa source
 • termin semester
 • flammig mottled
 • lägga till add
 • betrakta regard
 • överdriven exaggerated
 • undvika avoid
 • förhör questioning
 • berömma praise
 • få ordning på clear up
 • lättad relieved

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/not-guilty-engelska.7420867.html

Dela