Norska glosor

Övningen är skapad 2018-01-15 av Veerdes96. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • flygplats flygplass/lufthavn
  • välkomna velkommen
  • den finska reseledaren finner du där den finske reiselederen finner du der
  • jag är inte finsk jeg er ikke finsk
  • jag kan inte prata finska jeg kan ikke snakke finsk
  • du måste gå dit du må gå dit
  • vilken flygplats har ni rest ifrån? hvilken flygplass har dere reist fra?
  • ska ni vara här i en eller två veckor skal dere være her i en eller to uker?
  • du måste göra en PIR rapport du må gjøre en PIR rapport

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/norska-glosor.7927381.html

Dela