Nordsamiska A1: text 7.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-23 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • studeanta, ntt student
 • geaffi, f, ATTR: geafes fattig
 • divrras, divrasa, ATTR: divrras dyr, dyrbar, kär
 • girji, rjj bok
 • universitehtta, ht universitet
 • ruhta, đ slant, pengar
 • iđedis på morgonen, i morse
 • lohkat, g läsa, räkna
 • almmuhus, ss, s annons
 • veahá lite
 • lassi- extra-
 • lassebargu, rgg extraarbete
 • áviisa, iss tidning
 • gávdnat, vnn finna, hitta
 • atnit juoga + ESSIV anse något (som)
 • miellagiddevaš, žž, čč, ATTR: miellagiddevaš intressant
 • bieggaáibmospábba, pp ballong
 • vuovdit, vdd sälja
 • doallat, l hålla
 • stuoris, stuorrá, ATTR: stuora stor, högfärdig
 • gihppu, hp bunt, knippe
 • máŋga, ŋgg många, mången
 • ivdni, vnn färg
 • ovddos maŋás fram och tillbaka
 • gálvu, lvv vara, gods, bagage
 • biras, birrasa omgivning, miljö
 • niibi, ibb kniv
 • ođas, ođđasa, ATTR: ođđa ny
 • bastil, ATTR: bastilis skarp, vass
 • dás här, härifrån
 • čáppis, čábbá, ATTR: čáppa vacker
 • buot all, allt, alla
 • haddi, tt pris
 • su mielas enligt hans åsikt
 • menddo alltför
 • mátki, tkk resa, vägstycke
 • boaris, boarrása, ATTR: boares gammal
 • unni, nn, ATTR: unna liten
 • nieiddaš, nieiddaža liten flicka
 • nubbi, pp andra
 • nuorra, r, ATTR: nuorra ung
 • geas LOK. SG. av gii
 • mánáš, mánáža litet barn
 • hui mycket, väldigt
 • duhtavaš, žž, čč, ATTR: duhtavaš nöjd, belåten
 • vel ännu, ytterligare
 • eanet mer, fler
 • geargat, rgg hinna, bli färdig
 • NEG... šat inte mer, inte längre
 • rikkis, riggá, ATTR: rikkes rik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-7-1-glosor.8601312.html

Dela