Nordsamiska A1: text 6.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-13 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • telefovdna, vnn telefon
 • riŋget ringa
 • orrut, r bo, vara, vistas
 • suolu, sullo ö, holme
 • oaggut, kk meta
 • liikot + ILL tycka om
 • fertet måste
 • ordnet ordna
 • ášši, šš sak, orsak, ärende, rättssak
 • ovdal go innan
 • vielppis, vielpá valp
 • gillet idas, gitta
 • deaivvadit träffas, mötas
 • jávri, vrr sjö
 • gáddi, tt strand
 • fanas, fatnasa båt
 • olmmoš. olbmo människa
 • beaivvádet, hk, g solsken
 • divodit reparera (då och då eller under längre tid)
 • málet måla
 • dobbelis på eller från en plats längre bort
 • čohkkát sitta
 • veallát ligga
 • stoahkat, g leka, skoja
 • sáttu, sáddo sand
 • čujuhit peka
 • don guvlui åt det där hållet (där borta)
 • oaidnit, inn se
 • go än; här; annat än
 • čáhci, z vatten
 • bierggas, biergasa föremål, sak, redskap
 • mohtor motor
 • stivret styra
 • jaska lugnt, stilla, tyst
 • maŋŋelaš lite senare
 • dalle , på den tiden
 • fas åter
 • áicat, icc observera, upptäcka
 • guhkkin långt borta
 • fargga snart, strax
 • lahkonit närma sig
 • fuobmát upptäcka, märka
 • seavvit, v vinka
 • gis i sin tur
 • olmmái, olbmá man
 • joavdat, vdd anlända, nå (fram) till, hamna
 • njuiket hoppa en gång
 • ovddal emot, till mötes
 • dát guovttos de här två
 • hei hej
 • bures boahtin välkomna
 • buorástahttalit hälsa på flera personer, hälsa på varandra
 • geassit, s dra
 • váldit, ldd ta
 • stohpu, b stuga
 • dákko här (om rörelse: förbi)
 • bálggis, bálgá stig
 • här (är)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-6-1-glosor.8576028.html

Dela

Annonser