Nordsamiska A1: text 5.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-09 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beana, beatnaga hund
 • juohke varje
 • iđit, iđida morgon
 • borramuš, šš, š mat
 • dábálaččat vanligtvis
 • buolaš, buollaša frost, stark kyla
 • liegga varm
 • bivttas, biktasa klädesplagg
 • gámá, gápmaga sko
 • oaivi, ivv huvud
 • gahpir, gahpira mössa
 • čoavdda, čoavdaga nyckel
 • lumma, mm ficka
 • vázzit, cc gå (till fots)
 • geaidnu, inn väg
 • mielde längs, med
 • guoras vid, bredvid, intill
 • miestta, miestaga buske
 • siste i, bland
 • njuikkodit hoppa (flera gånger)
 • vuoražas, ss, s kråka
 • ciellat skälla (om hund)
 • viggat, kk sträva, streta
 • maŋŋái efter
 • čatnat, n binda, binda fast, binda in
 • olggobeallái till utsidan (ILLATIV)
 • máŋggas, máŋgasa många personer
 • earret förutom
 • dušše bara
 • golmmas, golbmasa tre personer
 • nisu, nisson, nissona kvinna
 • sápmelaš, žž, čč same, samisk
 • gákti, vtt kolt
 • gullat, l höra
 • sámegiella, l samiska (språket)
 • sohkar, sohkkara socker
 • sáhttit, ht kunna, ha möjlighet att
 • vuoššat, š koka
 • joatkit, tkk fortsätta
 • máhttit kunna (vet hur man gör)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-5-1-glosor.8555806.html

Dela