Nordsamiska A1: text 4.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-09 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ikte igår
 • beaivi, ivv dag; sol
 • go eftersom
 • bargu, rgg arbete
 • miella, l lust, humör, uppfattning
 • bargomiella, l arbetslust
 • bargat, rgg arbeta, göra
 • gávppašit handla
 • goarrut, r sy
 • fitnat, n + LOKATIV besöka
 • siessá, s faster
 • luhtte hos, från
 • olu mycket, många
 • čuvla, vll klänning, kjol
 • ihttin i morgon
 • fáhkka plötsligt
 • soamis en viss, någon
 • soapmása gen-ack. sg av en viss, någon
 • skoalkálit dunka till, banka
 • uksa, vss dörr
 • ránnjá, nnj granne
 • lummalámpá, mpp ficklampa
 • manne varför
 • dárbbašit behöva
 • vajáldahttit, ht glömma
 • diŋga, ŋgg sak, ting
 • dáhttut, ht vilja, önska, vilja ha
 • ohcat, z söka, leta
 • daid ack. pl av dem.pron dem
 • čuollat, l hugga
 • makkár hurudan, vad för slags, sådan som
 • dohko dit
 • viežžat, čč hämta
 • dainna kom.sg av dem.pron: med den
 • šat beare ii bara inte
 • maŋŋit sent
 • máhccat, hc återvända
 • ruoktut tillbaka, hem, hemåt
 • addit, tt ge
 • nealgi, lgg svält, hunger
 • jos om
 • luoikat, ikk låna, låna ut
 • giitu tack
 • galgat, lgg skall, måste, bör
 • idja, j natt
 • NEG ... maidege inte ... någonting
 • NEG...goassege aldrig
 • NEG...gosage ingenstans, inte...någonstans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-4-1-glosor.8512825.html

Dela