Nordsamiska A1: text 3.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-09 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kaféa café
 • beavdi, vdd bord
 • ovddas framför
 • gáfegohppu, hp kaffekopp
 • gohppu, hp kopp
 • bullá, ll bulle
 • lákca, vcc grädde
 • juhkat, g dricka
 • borrat, r äta
 • vuordit, rdd vänta
 • geahččat, se, betrakta
 • láse glas, fönster
 • ráigge genom
 • olggos ut
 • olgun ute, utifrån
 • arvit, rvv regna
 • smiehttat, ht tänka, fundera
 • mannat, n , åka
 • boahtit, đ komma
 • sisa in i
 • guvlui åt... håll (ill. sg av guovlu)
 • bidjat, j sätta, ställa, lägga
 • báldii till sidan av, bredvid
 • stuollu, l stol
 • ala , upp på
 • oastit, stt köpa
 • juoidá något, ack sg av juoga
 • teadja, j te
 • nisoláibi, ibb vetebröd
 • beavdeguorra, r bordsände, bordskant
 • beavdegurrii (ill sg) till bords
 • moadde några, ett par
 • eará en annan, ett annat; de andra, övriga
 • lákcagáhkku, hk tårta
 • hupmat, m tala, prata
 • čaibmat, m skratta högt
 • dadjat, j säga, yttra
 • gávpi, vpp affär
 • čuovvut, v följa, följa med, följa efter
 • mielde med
 • čuožžilit resa sig, stå upp; uppstå
 • vuolgit, lgg ge sig iväg, fara
 • gal nog, väl
 • gáhkku, hk kaka
 • áigut, igg ha för avsikt, ämna
 • kino bio
 • mielalaččat gärna
 • goas när
 • NEG + maidege ACK ingenting

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-3-1-glosor.8465026.html

Dela