Annonser


Nordsamiska A1: text 2.1 glosor

Övningen är skapad 2018-09-14 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • meahcci skog, vildmark
 • čakča höst
 • vuodjilit köra iväg
 • biila bil
 • vuoddji chaufför
 • viellja bror
 • ravda kant, utkant
 • loddi fågel
 • vizardit kvittra
 • giehta hand, arm
 • ákšu yxa
 • sealgi rygg
 • lávka ryggsäck
 • gáffe kaffe
 • gievdni kittel
 • vuodja smör
 • láibi bröd
 • vuodjaláibi smörgås
 • máŋggalágán många slags
 • muorra träd
 • guossa gran
 • beahci tall
 • soahki björk
 • skáhpi rönn
 • sállja sälg, vide
 • beroštit bry sig om, intressera sig för
 • muhtun någon
 • alla hög
 • gurrii intill, fram till
 • geahčadit se på, betrakta
 • buorre bra, god
 • oaksi gren
 • čuoladit hugga länge
 • diibmu timme
 • borralit äta (hastigt)
 • jugastit dricka lite
 • fáhkkestaga plötsligt
 • gullo hörs
 • jietna ljud, röst
 • duohken bakom
 • jurddašit tänka, tänka på
 • boagustit skratta
 • návdi varg
 • jorgalit vända, sno, vända sig
 • go , när
 • sarva älg
 • fuomášit märka, uppräcka
 • ruohtastit springa iväg (om fyrfota djur)
 • das där, därifrån
 • eret bort
 • vástidit svara
 • ahte att
 • čujuhit peka (på)
 • ealli djur
 • huikkihit (plötsligt) hojta till
 • guovža björn
 • viehkalit springa iväg
 • jođánit fort, snabbt
 • guovlu riktning, trakt, region
 • gánda pojke
 • beare bara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-2-1-glosor.8425460.html

Dela