Nordsamiska A1: text 1.4 glosor

Övningen är skapad 2018-09-08 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • márkan marknads(plats)
 • gávpot stad
 • gávpogat städer
 • eahket kväll
 • eahkedat kvällar
 • sevnnjodit skymma, bli mörkt
 • čohkkedit sätta sig
 • háleštit samtala
 • guldalit lyssna
 • ipmirdit förstå
 • bisánit stanna
 • dál nu, nuförtiden
 • háliidit önska, vilja, ha lust att
 • boradit äta (en måltid)
 • odne idag
 • bivval mild väderlek, varmt väder
 • basadit tvätta sig
 • gárvodit klä sig
 • gievkkan kök
 • málestit koka (mat)
 • mátkkoštit resa
 • girku kyrka
 • muitalit berätta
 • njoammil hare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-1-4-glosor.8383417.html

Dela