Nordsamiska A1: text 1.1 glosor

Övningen är skapad 2018-10-02 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gii vem (människor)
 • geat vem (människor) plural av "gii"
 • dat den, det (obetonat, tillbakasyftande)
 • leat vara, finnas
 • nieida flicka
 • ja och
 • doppe där, där borta
 • ustit vän
 • ustibat vänner
 • skihpár kamrat
 • maid/maiddái också
 • áhčči far
 • go FRÅGEPARTIKEL
 • dáiddár konstnär
 • snihkkár snickare
 • de ,
 • mii, plural: mat vad (icke-mänskligt)
 • maid ACK.SG. och PL. av "mii"
 • bussá katt
 • gos var
 • návet ladugård
 • návehat ladugårdar
 • sáhpán lämmel, råtta
 • gusat kor
 • šibit boskap, kreatur
 • šibihat boskap, kreatur (plural)
 • muhto men
 • spire rovdjur
 • rieban räv
 • cizáš småfågel
 • cizážat småfåglar
 • rievssat dalripa
 • rievssahat dalripor
 • dát det här
 • diet det där
 • skire skata

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-text-1-1-glosor.8381630.html

Dela