Nordsamiska A1: siffror

Övningen är skapad 2018-10-02 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • okta 1
 • guokte 2
 • golbma 3
 • njeallje 4
 • vihtta 5
 • guhtta 6
 • čieža 7
 • gávcci 8
 • ovcci 9
 • logi 10
 • oktanuppelohkái 11
 • guoktenuppelohkái 12
 • golbmanuppelohkái 13
 • njealljenuppelohkái 14
 • vihttanuppelohkái 15
 • guhttanuppelohkái 16
 • čiežanuppelohkái 17
 • gávccinuppelohkái 18
 • ovccinuppelohkái 19
 • guoktelogi 20

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-a1-siffror.8495334.html

Dela