No-ord till torsdag 1/12

Övningen är skapad 2016-11-29 av Snyggatorpklass6. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Mitt på näthinnan, synen är extra bra här gula fläcken
  • extra känslig hornhinna
  • svarta pricken mitt i iris, släpper in ljus pupill
  • fångar upp bilder näthinna
  • ger ögonen sin färg iris
  • har inga stavar eller tappar blinda fläcken
  • innanför iris, ställer in synskärpan linsen
  • största delen av ögat glaskroppen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-ord-till-torsdag-1-12.6885042.html

Dela