no- kroppens reningsvärk och försvar

Övningen är skapad 2018-12-06 av Agnezzn. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • I våra två njurar silas allt blod genom miljoner små filter.
  • I njurarna skiljs farliga och onyttiga ämnen bort från blodet.
  • varje minut tar levern emot en liter blod som kommer från tunntarmen med näringsämnen.
  • vissa ämnen som kommer till levern kan vara giftiga, de skickas vidare med blodet till njurarna .
  • urinblåsan är en elastisk "påse" där urinet samlas.
  • när man kissar blir man av med de ämnen som kroppen inte behöver eller som är skadliga.
  • man blir sjuk av bakterier som kommit in i kroppen.
  • bakterier är som levande celler .
  • de vita blodkropparna slukar bakterierna och då blir man frisk .
  • det finns många nyttiga bakterier, som t.ex. kan hjälp oss att få ut vissa viktiga ämnen från mat i våra tarmar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-kroppens-reningsvark-och-forsvar.8750788.html

Dela