NL1012 - vecka 8

Övningen är skapad 2021-04-11 av hannesbj. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vakantie semester
 • bestemming destination, resmål
 • ontdekken upptäcka
 • plek, plaats plats
 • gebouw byggnad
 • reis resa (substantiv)
 • reizen resa (verb)
 • op
 • onder under
 • in i
 • naast bredvid
 • achter bakom
 • voor framför, innan
 • tussen mellan, bland
 • bij vid, hos
 • naar till
 • na efter
 • om runt (klockan)
 • tegen mot
 • met med
 • uit ur, från
 • aan , vid
 • van av, (tillhörighet)
 • boven ovanför, ovan
 • beneden nedanför
 • over över, om (tid)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nl1012-vecka-8.10380482.html

Dela