NL1012 - vecka 7

Övningen är skapad 2021-04-11 av hannesbj. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • thuis (zijn) (vara) hemma
 • naar huis (gaan) (gå) hem
 • weg väg
 • straat gata
 • verkeer trafik
 • vliegtuig flygplan
 • vrachtwagen lastbil
 • kruispunt korsning
 • rijbewijs körkort
 • parkeerplaats parkeringsplats
 • fietspad cykelväg
 • stoep trottoar
 • tuin trädgård
 • lopen
 • fietsen cykla
 • auto bil
 • autorijden köra bil
 • wil, willen vill (singular, plural)
 • moet, moeten måste (singular, plural)
 • kan, kunnen kan (singular, plural)
 • zal, zullen ska (singular, plural)
 • mag, mogen får (singular, plural)
 • en och
 • want för (att)
 • of eller
 • maar men
 • omdat eftersom
 • dat att
 • als när, om
 • waneer när
 • toen då (preterium)
 • doordat på grund av
 • voordat innan
 • nadat efter att
 • totdat tills
 • zodra så snart
 • terwijl medan
 • hoewel trots att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nl1012-vecka-7.10380184.html

Dela