Njurar och urinvägar 3,0

Övningen är skapad 2018-12-16 av Sultan91. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • varför reglerad vätskebalans regleras för att undvika för mycket vätska eller vätskebrist
 • vad händer om blodtrycket stiger njurarna gör sig av med vatten och salt.
 • vad händer om blodtrycket sjunker njurarna sparar vatten och salt
 • vad filtreras till bowmans kapsel vatten, natrium och avfallsämnen
 • vart sker reabsorption i proximala tubuli
 • vart sker utsöndring i distala tubuli
 • vad gör reningsverk renar blodet från ämen som inte behövs
 • vart sker filtrationen i glomerulus
 • vad stimulerar erytropoientin produktionen av röda blodkroppar
 • vart tillverkas erytropoientin i njurarna (ett hormon)
 • vart tillverkas ADH i hypotalamus
 • vad gör ANP hämmar frisättning av aldosteron och ADH
 • vilket organ utsöndrar ANP hjärtats höger förmak
 • varför hämmar ANP för att sänka blodtrycket
 • vilka transporter finns filtration, diffusion, osmos, aktiv transport
 • vad gör filtration filtrerar bort slaggprodukter
 • vad gör diffusion koncentrationsutjämnar
 • vad är osmos kroppens strävan efter jämnbalans
 • aktiv transport - sekretion är ? aktiv utsöndring av natrium och kalium
 • vad är primärurin blod utan blodkroppar (fösta urinen)
 • vad är sekundärurin den färdiga urinen, färdig att kissas ut
 • rörsystemets hålrum lumen
 • socker glukos
 • njurarna vid stress drar ihop arterioler för att behålla trycket
 • vad är autoreglering förändringar i arterioltrycket
 • vad är RAAS ett hormonsystem
 • vad gör RAAS reglerar blodtryck och vätskebalans
 • vart produceras angiotensinogen Levern
 • vart tillverkas renin njurarna
 • hur tillverkas angiotensin 2 angiotensin 1 och ACE omvandlas
 • vad är renin det är ett enzym njurarna gör
 • vart sitter juxtagloumolära apparaten i distala tubuli kopplat till bowmans kapsel
 • vad gör juxtagloumolära apparaten? känner av blodgenomströmning och uringenomströmning
 • när frisätts renin vid minskad blodvolym
 • vad stimulerar angiotensin 2 frisättning av ADH och aldosteron
 • vart finns aldosteron binjurebarken
 • ADH och aldosterons effekt ? minskar urinmängden
 • vad innebär minskad utinmängd? man sparar på den blodvolym man har
 • törst - intorkad lågt blodtryck, hög osmolaritet
 • påslag vid stress sympatikuspåslag
 • vad händer vid sympatikuspåslag njurarnas blodcirkulation bortprioriteras
 • vad är miktion kissa
 • normal urinmängd 400-500 ml
 • hur mycket blod filtreras på ett dygn 180 liter
 • vem har längst urinrör Man, Kvinna
 • urinvägarna urinledarna, urinblåsa, urinröret
 • salt natrium
 • vad tillför vätska mat/dryck och ämnesomsättning
 • hur går vätska förlorad ? huden, luftvägarna, mag-tarm kanalen och urinvägarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/njurar-och-urinvagar-3-0.8763871.html

Dela