Newspapers and magazines

Övningen är skapad 2015-10-07 av thelunafan. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • weekly vecko-
 • founded grundad
 • copy exemlpar
 • edition upplaga
 • usually vanligtvis
 • reliability pålitlighet
 • current aktuell
 • issues frågor
 • among bland
 • improve förbättra
 • in addition to förrutom
 • review recensera, recention
 • advice råd
 • feature presentera
 • preview ge en förhandsbeskrivning
 • rate betygsätta
 • is released släpps
 • quiz frågesport
 • international press centre butik med dagstidningar ifrån hela världen
 • quality papers seriösa dagstidningar
 • popular papers kvällstidningar
 • less mindre
 • celebrites kändisar
 • refer to hänvisa till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/newspapers-and-magazines.5074220.html

Dela

Annonser