Nervsystemet m.f

Övningen är skapad 2019-03-06 av Sukervato. Antal frågor: 97.
Välj frågor (97)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • neurologi läran om nervsystemet och dess sjukdomar
 • truncus cerebri hjärnstammen
 • hypotalamus mellanhjärnans nedersta del, reglerar kroppstemperatur, aptit, vätskebalans, sexualfunktionen mm
 • pons hjärnbrygga
 • hypofys undre hjärnbihanget
 • hemisfär storhjärnshalva
 • kortex bark
 • kortex cerebri hjärnbarken
 • Myelin fettrikt ämne, skyddar axonet
 • axon nervcellsutskott som leder nervimpulser
 • lob lapp, flik
 • frontallob pannlapp
 • temporalislob tinninglapp
 • occipitallob nacklapp
 • parietallob hjässlapp
 • a. karotis externa yttre halspusåder
 • a. karotis interna inre halspulsåder
 • a. vertebralis kotpulsåder
 • likvor cerebrospinalis hjärn- och ryggmärgsvätska
 • medulla spinalis ryggmärgen
 • plexus nätverk
 • corpus callosum hjärnbalk
 • oftamologi läran om ögat och dess sjukdomar
 • iris regnbågshinnan
 • kornea hornhinna
 • lens ögonlins
 • oftalm- öga
 • fak- lins
 • otologi läran om örat och dess sjukdomar
 • auris öra
 • ot- öra
 • akus- hörsel
 • gloss- tunga, språk
 • kerat- horn, hud
 • epidermis överhud
 • dermis läderhud
 • derma hud
 • anosmi avsaknad av luktsinne
 • ageusi avsaknad av smak
 • anakusi avsaknad av hörsel, dövhet
 • cerumen öronvax
 • dysakusi hörselnedsättning
 • gustus smaksinne
 • dermatologi läran om hudsjukdomar
 • otorinolaryngologi läran om öron, näsa och hals
 • rinologi läran om näsan och bihålorna
 • ops-, opt- syn
 • oral som hör till munnen
 • okular som avser ögat
 • expressiv afasi oförmåga att finna rätt ord
 • impressiv afasi oförmåga att förstå ordens innebörd
 • dys- dålig, svår
 • apraxi oförmåga att utföra vissa bestämda rörelser
 • neglekt oförmåga att uppfatta den ena kroppshalvan
 • Dysartri talstörningar som orsakas av nedsatt neurologisk kontroll av musklerna som normalt används vid tal
 • dysbasi svårighet att gå
 • alkinesi orörlighet
 • tremor skakningar
 • rigiditet stel, styv
 • skleros förhårdnad vävnad
 • demyelinisering förstöring eller förlust av myelin runt en perifer nervtråd
 • skov återfall i recidiverande eller kronisk sjukdom
 • nystagmus ofrivilliga ryckvisa rörelser av ögat
 • atrofi förtvining
 • ataxi oförmåga att samordna muskelrörelser
 • obstipation förstoppning
 • absensepilepsi korta frånvaroattaker eller hastigt övergående medvetslöshet
 • cyanos blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor
 • status epilepticus täta epileptiska anfall utan tid för återhämtning
 • absens frånvaro
 • fokal härd, påverkan på hjärnans struktur pga sjukdom eller skada
 • grand mal stora epileptiska anfall som engagerar hela hjärnan
 • petit mal lätta kortvariga epileptiska anfall där man endast är frånvarande några sekunder
 • status tillstånd
 • tonisk spänd
 • kramp okontrollerad intensiv muslelsammandragning
 • klonisk kramp snabba okontrollerade muskeltyckningar
 • tonisk kramp ihållande spända muskelsammandragningar
 • hemianopsi bortfall av halva synfältet
 • dysfasi talstörning
 • apoplexi cerebri & cerebral insult slaganfall
 • contusio cerebri stöt eller krosskada efter våld på skallen med medvetslöshet och småblödningar i hjärnvävnaden som följd
 • dysfagi svårighet att svälja
 • laceration cerebri sönderslitning av hjärnvävnad
 • trombos lokal blodpropp
 • emboli en vandrande propp som täpper till ett kärl
 • hemorragi blödning från ett inre organ
 • hematom kvarvarande blodansamling efter blödning
 • spasticitet ökad ofrivillig muskelrörelse
 • -plegi, pares förlamning
 • hypertesi nedsatt känsel
 • -algi smärta
 • paralysis agitans parkinsons sjukdom
 • parakinesi koordinationsrubbning av muskelrörelser
 • meningit hjärnhinneinflammation
 • cefalgi huvudvärk
 • encefalit hjärninflammation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nervsystemet-m-f.8942705.html

Dela