Negativa joner i Jonföreningar

Övningen är skapad 2016-11-29 av RubenNils. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Kommer från saltsyra. Finns i havet, mat och människokroppen. Kloridjon, Cl-, Natriumklorid
  • Kommer från svavelsyra. Finns i förband och byggmaterial. Sulfatjon, SO42-, Kalciumsulfat
  • Kommer från Salpetersyra. Finns i konstgödsel och svartkrut Nitratjon, NO3-, kaliumnitrat
  • Kommer från kolsyra. Finns i Kalksten och marmor Karbonatjon, CO32-, Kalciumkarbonat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/negativa-joner-i-jonforeningar.6883452.html

Dela