NBIB22 Insekter - latinskt namn

Övningen är skapad 2020-07-27 av ssfroden. Antal frågor: 11.




Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skalbaggar coleoptera
 • tvåvingar diptera
 • halvvingar hemiptera
 • hopprätvingar orthoptera
 • steklar hymenoptera
 • fjärilar lepidoptera
 • hoppstjärtar collembola
 • trollsländor odonata
 • nattsländor trichoptera
 • dagsländor ephemeroptera
 • bäcksländor plecoptera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nbib22-insekter-latinskt-namn.9823525.html

Dela