Na Klar 5B Die Neue Deutschland Band

Övningen är skapad 2018-04-25 av markuse. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vergessen, er vergisst, er vergaß, er hat vergessen glömma
 • bunt skiftande, omväxlande
 • wie nie zuvor som aldrig förr
 • lebendig levande
 • kein Wunder inte konstigt
 • der Chor "-e kör
 • zahlreich talrik
 • eher snarare
 • geben hier den Ton an anger tonen, är ledande
 • damit med det
 • unverkennbar omisskännlig, typisk
 • der Schwarm "-e svärmeri, dröm
 • seinetwegen för hans skull
 • der Dressman, die Dressmen manlig modell
 • der Synchronsprecher röst i dubbade filmer
 • die Stradivari stradivarius fiol
 • es geht um det handlar om
 • die Nächstenliebe kärlek till nästan
 • die Bekämpfung bekämpande
 • der Fremdenhass främlingshat
 • einfühlsam medkännande
 • der Tunesier tunisier
 • der Lebenslauf "-e levnadslopp, meritförteckning
 • der Drogenmissbrauch narkotikamissbruk
 • die Verurteilung -en dom
 • wegen på grund av
 • die Sachbeschädigung -en skadegörelse
 • der Anlass "-e anledning
 • ehemalig före detta
 • die Laufbahn karriär
 • das Waldhorn valthorn
 • mit dem Feuer spielen leka med elden
 • die Bühne -n scen
 • tief djup
 • die Stimme -n röst
 • die Geister scheiden sich meningarna går isär
 • der Titel låt
 • das Verhältnis -se förhållande
 • die Wohltätigkeit välgörenhet
 • das Benefizkonzert -e välgörenhetsföreställning
 • der Held -en-n hjälte
 • schaden skada
 • die Beliebtheit popularitet
 • überhaupt över huvud taget
 • remixen blanda
 • die Feier firande
 • beeinflussen utöva inflytande på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/na-klar-5b-die-neue-deutschland-band.8197923.html

Dela