Na Klar 4 Kapitel 1C Die Schweiz

Övningen är skapad 2019-01-31 av markuse. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Faszination lockelse, tjuskraft
 • die Vielfalt mångfald
 • das Rätoromanisch rätoromanska
 • die Fremdsprache -n främmande språk
 • der Kanton -e kanton
 • die Muttersprache -n modersmål
 • faszinierend fascinerande
 • die Fläche -n yta
 • besonders speciell
 • schneesicher snösäker
 • der Käse ost
 • geschmackvoll smakfull
 • der Überfluss överflöd
 • der Anblick -e anblick, åsyn
 • der Gipfel bergstopp, spets
 • die Höhe -n höjd
 • der See -n sjö
 • das Jedermannsrecht allemansrätten
 • erlauben tillåta
 • sich bewegen röra sig
 • die Postkarte -n vykort
 • die Übertreibung -en överdrift
 • die Freude -n glädje, nöje
 • genießen, er genießt, er genoss, er hat genossen njuta av
 • schwungvoll med fart
 • der Hang "-e sluttning, backe
 • heruntergleiten, er gleitet herunter, er glitt herunter, er ist heruntergeglitten glida nerför
 • lügen, er lügt, er log, er hat gelogen ljuga
 • sich etwas zunutze machen dra nytta av något
 • ganz zu schweigen för att inte tala om
 • verpassen missa
 • gießen, er gießt, er goss, er hat gegossen gjuta, stöpa
 • sagenhaft sagolik
 • erwärmen värma upp
 • die Beilage -n tillbehör
 • die Essigzwiebel -n syltlök
 • das Merkmal -e kännetecken
 • besitzen, er besitzt, er besaß, er hat besessen äga
 • der Ruf rykte, anseende
 • der Zufall "-e tillfälle, slump
 • verwalten förvalta
 • laut enligt
 • etwas Abbruch tun vara till skada för något

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/na-klar-4-kapitel-1c-die-schweiz.8563229.html

Dela