Na Klar 3 Kapitel 5A Musik für alle

Övningen är skapad 2018-04-25 av markuse. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sich Sorgen machen vara orolig
 • sauer sur
 • ein prima Typ en trevlig kille
 • auf dem neuesten Stand sein känna till det senaste
 • angehen, er geht an, er ging an, er ist angegangen beträffa
 • teilen dela
 • unbedingt tvunget
 • die Leidenschaft -en lidelse, passion
 • trotzdem ändå
 • versprechen lova
 • komisch konstig
 • das Gefühl -e känsla
 • denken, dachte, gedacht tänka
 • irgendetwas någonting
 • sie tut geheimnisvoll hon verkar hemlighetsfull
 • unternehmen göra
 • bisher hittills
 • die Gelegenheit -en tillfälle
 • stottern stamma
 • verlegen förlägen
 • überzeugen övertyga
 • neugierig nyfiken
 • zögernd tvekande
 • die Probe -n repetition
 • herausfordern utmana
 • das Ding -e grej
 • einem zu nahe treten trampa någon på tårna
 • einladen, er lädt ein, er lud ein, er hat eingeladen bjuda in
 • anschließend därefter
 • will kein Spielverderber sein vill inte fördärva nöjet
 • unbedingt absolut
 • die Geige -n fiol
 • die Querflöte -n tvärflöjt
 • das Klavier -e piano
 • das Schlagzeug -e slagverk, trummor
 • das Staunen förvåning, häpnad
 • zum Schluss slutligen
 • guter Laune sein vara på gott humör
 • sich wundern förvånas
 • ehrlich ärlig
 • ist ... ein Ding det är väl ändå något
 • verteidigen försvara
 • die Geigerin -nen violinist
 • auf etwas stehen gilla, digga
 • die Bandbreite -n spännvidd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/na-klar-3-kapitel-5a-musik-fur-alle.8161519.html

Dela