mycket mindre osv

Övningen är skapad 2018-06-14 av juliawallensteen. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mycket viktig très importante
 • min bror är en mycket betydande person mon frére est une personne très importante
 • en konstnär un artiste
 • en konstnärinna une artiste
 • julia är ett barn Julia est une enfant
 • gabriel är ett barn gabriel est un enfant
 • julia är min vän julia est ma amie
 • kalle är min vän kalle est mon ami
 • en spanjor un Espagnol
 • en spanjorska une Espagnole
 • många beaucoup
 • att titta regarder
 • att lyssna écouter
 • att gilla aimer
 • att äta manger
 • att ställa poser
 • en fråga une question
 • att leta regarder
 • att stanna rester
 • att studera étudier

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mycket-mindre-osv.8277092.html

Dela