My voc list week 9

Övningen är skapad 2019-02-19 av InezL. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • allsidig allround
 • infallsvinkel, taktik approach
 • miljöteknik cleantech
 • lopp, omgång heat
 • ledning, ledarskap management
 • resultat outcome
 • takvåning penthouse
 • samtycke permission
 • nål pin
 • riktlinje policy
 • olaglig handel trafficking
 • välbefinnande wellness
 • information input
 • genomföra implement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-voc-list-week-9.8906916.html

Dela