My voc list 8

Övningen är skapad 2019-05-15 av InezL. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avskyvärd, hemsk despicable
 • legalisera legalize
 • avsevärd, betydande considerable
 • ingå ett avtal strike a deal
 • strövade omkring roamed
 • serie, kedja av franchise
 • folkomröstning referendum
 • medvetenhet awareness
 • ständigt perpetually
 • andel portion
 • täppa till clog up
 • del segment
 • för fullt all out
 • ära glory
 • välja opt for

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-voc-list-8.9081068.html

Dela