Muskler

Övningen är skapad 2019-11-08 av lovisabma. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • akillessenan/hälsenan tendo calcaneus
 • breda ryggmuskeln m. latissimus dorsi
 • deltamuskeln m. deltoideus
 • fyrhövdade lårmuskeln m. quadriceps femoris
 • kappmuskeln m. trapezius
 • sneda halsmuskeln m. sternocleidomastoideus
 • stora bröstmuskeln m. pectoralis major
 • stora sätesmuskeln m. gluteus maximus
 • raka bukmuskeln m. rectus abdominis
 • tinningmuskeln m. temporalis
 • trehövdade armmuskeln m. triceps brachii
 • trehövdade vadmuskeln m. triceps surae
 • tuggmuskeln m. masseter
 • tvåhövdade armmuskeln m. biceps brachii
 • vita linjen linea alba
 • yttre sneda bukmuskeln m. obliquus externes abdominis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler.9426762.html

Dela