Muskler

Övningen är skapad 2020-10-17 av AgnesG. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hudmuskel M. cutaneus
 • Käkmuskel M. masseter
 • Framben till nacke M. brachiocephalicus
 • Dressyrmuskeln M. splenius
 • Nackbandet Lig. nuchae
 • Bröstben till huvud M. sternocephalicus
 • Längs hals och ryggrad M. longissimus
 • Längs ryggraden (men inte hals) M. iliocostalis
 • Yttre revbensmuskeln M. intercostales externi
 • Inre revbensmuskeln M. intercostales interni
 • Sneda yttre bukmuskeln M. obliquus externus abdominis
 • Sneda inre bukmuskeln M. obliquus internus abdominis
 • Raka bukmuskeln M. rectus abdominis
 • Tvärgående bukmuskeln M. transversus abdominis
 • Fibrös mittsöm buk Linae alba
 • Trekantig ovanför bogbladet M. trapezius
 • Från bogblad över ryggen M. latissimus dorsi
 • Mellan frambenen (mot bringan) M. pectoralis superficialis
 • Mellan frambenen (mot magen) M. pectoralis profundus
 • Framför bogbladets kam M. supraspinatus
 • Bakom bogbladets kam M. infraspinatus
 • Bogblad till humerus (ytlig) M. deltoideus
 • Bogblad till nedanför armbågen M. triceps brachii
 • Insida bogbladet M. subscapularis
 • Bringa till framben M. biceps brachii
 • Sträcker karpalleden (från radius) M. extensor carpi radialis
 • Långa tåsträckaren (framben) M. extensor digitorum communis
 • Böjer karpalleden (från ulna) M. flexor carpi ulnaris
 • Ytliga tåböjaren (fram+bakben) M. flexor digitorum superficialis
 • Djupa tåböjaren (framben) M. flexor digitorum profundus
 • Gaffelbandet (muskel hos hund) M. interosseus
 • Undersida bröstkotor till bäcken M. psoas minor
 • Undersida ländrygg till femur M. iliopsoas
 • Femoralkanalen Canalis femoralis
 • Bäcken till femur (caudalt) M. gluteus medius
 • Bäcken till patella M. quadriceps femoris
 • Bäcken till femur/tibia/akillessenan M. biceps femoris
 • Sittbensknöl till tibia/akillessenan M. semitendinosus
 • Sittbensknöl till femur/tibia (medialt) M. semimembranosus
 • Lårets medialsida M. adductor
 • Långa tåsträckaren (bakben) M. extensor digitorum longus
 • Ovanför akillessenan M. gastrocnemius
 • Akillessenan Tendo calcanei communis
 • Djupa tåböjaren (bakben) Mm. flexores digitorum profundi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler.10069185.html

Dela