Muskler och Skelett

Övningen är skapad 2019-03-04 av Oliwiabancerz. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • främre sågtagande muskeln serratus anterior
 • raka bukmuskeln rectus abdominis
 • dra ut flexion
 • sträcka ut extension
 • abduktion isär kroppsdel
 • adduktion ihop kroppsdel
 • inåtrotation mot mittlinje
 • emot mittlinje utåtrotation
 • kroppsdel upp elevation
 • kroppsdel ner depression
 • sagitalplan sidan
 • frontalplan framsida
 • horisontalplan ovanifrån
 • yttre sneda bukmuskeln obliques externus abdominis
 • inre sneda bukmuskeln obliques internus abdominis
 • tvära bukmuskeln transversus abdominis
 • lårfascians tensor fascia latae
 • höftböjarmuskeln iliopsoas
 • vadbensmuskeln fibularii
 • axelmuskeln deltoideus
 • stora bröstmuskeln pectoralis major
 • lilla bröstmuskeln pectoralis minor
 • tvåhövdade överarmsmuskeln biceps brachii
 • underarmsmuskeln brachioradialis
 • benets inåtförare adductores
 • främre lårmuskeln quadriceps femoris
 • främre skenbensmuskeln tibialis anterior
 • skulderhöjarmuskeln levator scapulae
 • muskeln under skulderbladsåsen infraspinatus
 • stora runda muskeln teres major
 • breda ryggmuskeln latissimus dorsi
 • raka ryggmuskeln erector spinae
 • adduktorerna adductores
 • stora sätesmuskeln gluteus maximus
 • bakre lårmuskel hamstrings
 • ytliga vadmuskeln gastrocnemius
 • djupa vadmuskeln soleus
 • kappmuskeln trapezius
 • rotatorkuffen rotator cuff
 • axelmuskeln deltoideus
 • rutmuskeln rhomboideus
 • underarmsmuskeln brachioradialis
 • mellersta sätesmuskeln gluteus medius
 • lilla sätesmuskeln gluteus minimus
 • lårben femur
 • kranium cranium
 • nyckelben clavicula
 • bröstben sternum
 • revben costa
 • halskotor vertebra cervicales
 • ryggrad vertebrae lumbales
 • svanskotor os coccygis
 • korsben os sacrum
 • ben i foten osaa pedis
 • skenben tibia
 • vadben fibula
 • knäskål patella
 • hand ossa manus
 • armbågsben ulna
 • höftben os coxae
 • strålben radius
 • överarmsben humerus
 • skulderblad scapula
 • bröstdel ryggrad vertebra thoricae

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler-och-skelett.8935785.html

Dela