Muskler och dess funktion block 1

Övningen är skapad 2018-09-26 av moaasa. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • trapezius adduktion, elevation, depression i scapula
  • levator scapula elevation i scapula
  • rhomboideus minor och major adduktion i scapula
  • latissimus dorsi extension, adduktion i axelled
  • teres major medialrotation i axelled
  • pectoralis major flexion i axelled
  • pectoralis minor depression i scapula
  • serratus anterior abduktion i scapula
  • rectus abdominis flexion i ryggrad = ventral flexion
  • obliquus externus kontralateralrotation i ryggrad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler-och-dess-funktion-block-1.8493202.html

Dela