Muntlig Tenta

Övningen är skapad 2020-12-14 av Jakobjap. Antal frågor: 59.




Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • しゅっしん ursprung
 • しごと arbete
 • どうぞよろしく trevligt att träffas
 • också partikel
 • och med partikel
 • ひだり 左 vänster
 • みぎ 右 höger
 • うえ 上 ovan/på
 • した 下 under/nedanför
 • まえ 前 framför
 • うしろ 後ろ bakom
 • なか 中 i/inuti
 • そと 外 ute
 • となり 隣 brevid
 • ちかく 近く nära
 • あした 明日 imorgon
 • きょう 今日 idag
 • きのう 昨日 igår
 • きょうし 教師 lärare
 • ごじゅごさい 55 år
 • よんじゅはちさい 48 år
 • にわ。庭 trädgård
 • だいどころ 台所 kök
 • いえ 家 hus
 • だんろ kamin
 • ちかしつ källare
 • おおきい(大きい) stor
 • ちいさい(小さい) liten
 • あたらしい(新しい) ny
 • ふるい(古い) gammal
 • ひろい(広い) rymlig
 • あれ den där
 • それ den
 • これ den här
 • あの den där (substaniv)
 • この den här (substantiv)
 • その den (substantiv)
 • だれ 誰 vem
 • いくつ hur många
 • なんにん hur många (människor)
 • ここ&こちら här
 • いつも alltid
 • あまり ofta
 • よく sällan
 • ぜんぜん aldrig
 • あそびきてください kom och hälsa på
 • どこ vart
 • だれ villken
 • こんばん(今晩) ikväll
 • さんぽ(散歩) promenad
 • そうじ(掃除) städning
 • まいにち(毎日) varje dag
 • ときどき ibland
 • しています jag gör
 • かえります återvända
 • ねます sova
 • あびます tvätta sig (hink)
 • おきます stiga upp
 • します jag ska göra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muntlig-tenta.10187687.html

Dela

Annonser