Motsatsord Tyska

Övningen är skapad 2019-05-23 av Andrei02x. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • glömma vergessen
 • komma ihåg sich errinern
 • tala sprechen
 • tiga schweigen
 • viktig wichtig
 • oviktig unwichtig
 • nationell nationel
 • internationell international
 • intressant intressant
 • ointressant uninteressant
 • trång eng
 • bred weit
 • ungdom Jugend
 • ålderdom Alter
 • Bra Gut
 • Dåligt Schlecht
 • mångsidig vielseitig
 • ensidig einseitig
 • bekommen
 • förlora verlieren
 • packa in einpacken
 • packa ur auspacken
 • första erste
 • sista letzte
 • brutal brutal
 • medkännande einfühlsam
 • alla alle
 • ingen keiner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/motsatsord-tyska.9091667.html

Dela