Mool Heuk GIl

Övningen är skapad 2015-10-10 av Muber. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • baryot seogi givakt ställning
 • insa buga
 • seusungnim lärare
 • maryun seogi redoställning
 • maryun mackgi redoblokering
 • jalbun appseogi kort framställning
 • gaunde appseogi mellan framställning
 • gin appseogi lång framställning
 • appchagi framspark
 • seoseo appchagi stående framspark
 • omgyeo appchagi förflyttannde framspark
 • i eo appchagi upprepande framspark
 • ttymeo appchagi hoppande framspark
 • nä banghyang chekim appchagi framspark ansvar i fyra riktningar
 • bakka palmok are doamackgi yttre av armen underdel hjälpblickering
 • bakka palmok gaunde doa mackgi yttre av armen mittendel hjälpblickering
 • sonnal are doamackgi knivhand underdel hjälpblockering
 • sonnal gaunde doamackgi knivhand mittendel hjälpblockering
 • vänstermellansido ställnin ön gaunde yeupseogi
 • yttre del av armen mellandelhjälpblockering backa palmo dåa mackgi
 • underdel rundspark are dolyohagi
 • vänstermellansidoställning gaunde dolyohagi
 • mittendelrundspark ön gaundeyopseogi
 • yttre del av armen mellandel hjälpblockering gaunde packa palmodoamackgi
 • högermellansidställning mittendelhjälpblockering årungaundeyopseogi gaunde doamackgi
 • överdel rundspark ytt dolyohagi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mool-heuk-gil.4050789.html

Dela