Moa v. 46

Övningen är skapad 2016-11-10 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • berömd famous
 • hurra cheer
 • en till another
 • seger victory
 • vifta med wave
 • jord earth
 • tävla compete
 • nära close to
 • äga own
 • hög loud
 • byta change
 • hämta get

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/moa-v-46.6803312.html

Dela