Mister - Wings 9

Övningen är skapad 2017-09-19 av Johanna_E. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • law firm advokatbyrå
 • predictable förutsägbar
 • pungent skarp
 • odor lukt, doft
 • frayed fransig
 • tattered söndertrasad
 • foul smutsig, motbjudande
 • midsection en persons mitten
 • stocky kort och tjock
 • thoroughly noggrant
 • obscene oanständig
 • street bum en hemlös person
 • riffraff slödder, pack
 • splendid praktfull, utmärkt
 • foyer lobby
 • resilient elastisk
 • disdain förakt
 • petrified förstenad
 • rigid stel
 • composure lugn, fattning
 • fainter svagare
 • litigation section rättstvister sektion
 • torpedo person som kräver pengar
 • complied gick med på
 • disgruntled missnöjd
 • arsenal vapenlager
 • bulky tar stor plats
 • bolt skena
 • perturbed störde
 • switchblade springkniv, stilettkniv
 • instantaneous ögonblicklig
 • lodged fastnade
 • beefy kraftig
 • deference vördnad
 • sacrificial lamb offerlamm
 • deterioration förfall
 • came into range kom i räckvidd
 • hourly rates timlön
 • disinfectant desinfektionsmedel
 • greet hälsa (på person)
 • barrel gevärspipa
 • come to her aid komma och hjälpa henne
 • scrappy bestämd, stridslysten
 • yanked open the door ryckte upp dörren
 • mere vanlig
 • grunt grymtning
 • flail vifta
 • my blood ran cold jag var väldigt rädd
 • captor tillfångatagre
 • unnerve irritera, försvaga
 • bundle bunt
 • shriek skrika
 • squarely rakt
 • hasten påskynda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mister-wings-9.6638967.html

Dela

Annonser