Missing children

Övningen är skapad 2016-04-04 av andpetter. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • känsloladdad emotive
 • utnyttjad exploited
 • bortrövande, kidnappning abduction
 • motsägelse, avvikelse discrepancy
 • lansering, start launch
 • sammanfalla coincide
 • snabbt swiftly
 • onödig undue
 • lugnande reassuring
 • missuppfattning misconception
 • bokstavligen literally
 • övervaka, ha uppsyn över supervise
 • tandställning braces
 • förövare perpetrator
 • möjlig potential
 • sålunda, thus
 • tydlig explicit
 • villkorlig dom, övervakning probation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/missing-children.6031707.html

Dela