mini grammatik

Övningen är skapad 2018-06-07 av KoreanLearner_Vanilj. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 입니다 är, att vara
 • 아닙니다 är inte, att inte vara
 • 이다 att vara (stam)
 • 아니다 att inte vara (stam)
 • och, efter vokal
 • och, efter konstonant
 • 하고 och, vanligt i talat språk
 • markerar item, efter konstonant
 • markerar item, efter vokal
 • markerar owner, efter konstonant
 • markerar owner, efter vokal
 • markerar plats
 • 있습니다 att ha, att finnas, att vara located
 • 없습니다 att inte ha, att inte finnas, att inte vara located
 • plural marker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mini-grammatik.8275883.html

Dela