Mineral kemiska formler

Övningen är skapad 2019-04-14 av Morrismus. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Grafit C
 • Kopparkis CuFeS2
 • Pyrit(Svavelkis) FeS2
 • Magnetkis FeS
 • Blyglans PbS
 • Zinkblände ZnS
 • Molybdenglans MoS2
 • Magnetit Fe3O4
 • Hematit Fe2O3
 • Limonit FeOOH
 • Flusspat CaF2
 • Stensalt(Halit) NaCl
 • Kalcit CaCO3
 • Dolomit CaMg(CO3)2
 • Malakit Cu-karbonathydroxid
 • Baryt BaSO4
 • Apatit Ca-fosfat
 • Olivin Fe-Mg-silikat
 • Granat Al-Ca-Fe-Mg-Mn-silikat
 • Kyanit Al-silikat
 • Epidot Al-Ca-Fe-silikat
 • Turmalin Al-B-Fe-Mg-Na-silikat
 • Pyroxen Ca-Fe-Mg-silikat
 • Amfibol Ca-Fe-Mg-silikat
 • Muskovit Al-K-silikat
 • Biotit Al-Fe-Mg-K-silikat
 • Klorit Al-Fe-Mg-silikat
 • Talk Mg-silikat
 • Serpentin Mg-silikat
 • Kalifältspat KAlSi3O8
 • Plagioklas NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8
 • Kvarts SiO2

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mineral-kemiska-formler.9033595.html

Dela