mineral användningsområde

Övningen är skapad 2019-04-13 av EmmaHeidrich. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • grafit blyerts, degel, elektroder, smörjämnen
 • kopparkis malmmineral cu
 • pyrit svavelsyra
 • magnetkis inget
 • zinkblände malmmineral zn
 • blyglans malmmineral pb
 • molybdenglans malmmineral mo
 • magnetit malmmineral fe
 • hematit malmmineral fe
 • limonit färgpigment
 • kalcit cement, filler, ph, slaggbildare
 • dolomit slaggbildare
 • malakit smyckessten
 • flusspat hf, metallurgi
 • halit cl-kemikalie, framställning hcl, salt
 • baryt oljeborrning
 • apatit gödningsmedel
 • olivin blästersand, eldfast tegel, slaggbildare
 • granat slipmedel, smyckessten
 • kyanit eldfasta produkter, keramik
 • epidot inget
 • turmalin inget
 • pyroxen bergartsbildande
 • amfibol bergartsbildande
 • muskovit bergartsbildande, metallicfärg
 • biotit bergartsbildande
 • klorit inget
 • talk puder
 • serpentin inget
 • kalifältspat porslin, bergartsbildande
 • plagioklas bergartsbildande
 • kvarts smyckessten, elektronik, solceller, glasfiber, glas, stål, optik, bergartsbildande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mineral-anvandningsomrade.9033644.html

Dela